Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Σε όλη την Ελλάδα όλες οι γηγενείς ποικιλίες αμπέλου, άρση περιορισμών φύτευσης

H ρύθµιση για την άρση των περιορισµών στις φυτεύσεις οινοποιήσιµων ποικιλιών θα περιληφθεί σε υπουργική απόφαση (ΥΑ) της οποίας το περιεχόµενο επεξεργάζονται ήδη, αυτόν τον καιρό, οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικότερα το αρµόδιο Τµήµα Αµπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, µετά από σχετική εισήγηση του προϊσταµένου του τµήµατος, ∆ιονύση Γραµµατικού.

του Γιάννη Πανάγου

Οι πληροφορίες θέλουν επί του πνεύµατος που διέπει την προωθούµενη ρύθµιση να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους όλες οι οργανώσεις. Το θέµα συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη µε όλες οι ενδιαφερόµενες πλευρές του κλάδου,  απ’ όπου και προκρίθηκε ολόκληρη η Ελλάδα να αποτελέσει ένα Αµπελουργικό ∆ιαµέρισµα (αντί 17 µέχρι τώρα), όπου και θα µπορεί να γίνει φύτευση και καλλιέργεια όλων των εγχώριων ποικιλιών που είναι εγγεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο.

∆εν θα ισχύσει βέβαια το ίδιο και για τις ξενικές ποικιλίες. Για ευνόητους λόγους, η  καλλιέργεια των ξένων ποικιλιών στη χώρα µας θα συνεχίσει να υπακούει σε συγκεκριµένες δεσµεύσεις, τόσο ως προς το εύρος των ποικιλιών που µπορούν να έρθουν στην Ελλάδα, όσο και ως προς τις ειδικότερες περιοχές στις οποίες θα µπορούν αυτές να φιλοξενηθούν.

Η έκδοση της σχετικής απόφασης θα πάρει το δρόµο της υπογραφής µόλις ολοκληρωθεί και η ειδική µελέτη που έχει ανατεθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας και έχει να κάνει µε την επιστηµονική τεκµηρίωση όχι των επιτρεπόµενων ποικιλιών, καθώς όλες πλέον θα είναι επιτρεπόµενες, αλλά των προτεινόµενων (εγχώριων πάντα) ποικιλιών για κάθε περιοχή. Η τεκµηρίωση αυτή δεν θα κινείται σε γεωγραφικά όρια αλλά θα λαµβάνει υπόψη τα γεωφυσικά και κλιµατολογικά χαρακτηριστικά κάποιων περιοχών και το συσχετισµό τους µε τις  αντίστοιχες ποικιλίες.

Η νέα προσέγγιση έχει αναµφίβολα το ενδιαφέρον της, καθώς απελευθερώνει δυνάµεις και δίνει τη δυνατότητα ενδυνάµωσης των ντόπιων ποικιλιών στη διεθνή αγορά του κρασιού, προϋποθέτει, ωστόσο, βαθιά µελέτη και υπευθυνότητα από τους αµπελουργούς σε σχέση µε τις επιλογές τους. Το ότι θα µπορούν τυπικά να φυτεύονται όλες οι ποικιλίες παντού δεν σηµαίνει ότι όλες κάνουν για όλα τα αµπελοτόπια. Έχει ιδιαίτερη σηµασία, η κάθε επιλογή να υπακούει σε συγκεκριµένα κριτήρια και όχι να ακολουθούνται τυφλά οι τάσεις της µόδας.

Νέος πονοκέφαλος για ΠΟΠ και ΠΓΕ

Εν τω µεταξύ, νέο πονοκέφαλο προκαλεί στις αρµόδιες εθνικές αρχές, η υπόθεση διαχείρισης των συστηµάτων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.α.) σε εφαρµογή βέβαια των κοινοτικών κανόνων που ισχύουν και των διαδικασιών που θα πρέπει να τηρούνται.

Πιο συγκεκριµένα, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012) κάθε νέα πιστοποίηση ή αλλαγή στις ισχύουσες πιστοποιήσεις, έχει φύγει από τις Βρυξέλλες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει περάσει πλέον στην αρµοδιότητα της Wipo / MADRID, έναν ευρωπαϊκό οργανισµό που διαχειρίζεται τα εµπορικά σήµατα παγκοσµίως και εξασφαλίζει την προστασία τους σε 130 χώρες.

Το νέο, ενδεχοµένως και πιο αυστηρό πλαίσιο υποστήριξης των συστηµάτων και πιστοποίησης των προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.α. υποχρεώνει αυτή τη φορά την Ελλάδα στη δηµιουργία Οµάδων ∆ιαχείρισης Ζωνών, κάτι το οποίο, έχει µεν θεσπιστεί, ουδέποτε ωστόσο εφαρµόστηκε από τους συντελεστές του αµπελοοινικού κλάδου.

Παλιές και νέες άδειες φύτευσης

Τέλος, ένα ακόµα θέµα που απασχολεί το αρµόδιο τµήµα Αµπέλου και Οίνου, είναι οι διευθετήσεις που θα πρέπει να γίνουν σε σχέση µε τις άδειες φύτευσης. Πέραν της «µόνιµης πληγής» που έχει να κάνει µε τις ανενεργές άδειες φύτευσης και το πώς αυτές θα πρέπει να αντιµετωπιστούν ώστε να µη χαθεί ένα κρίσιµο κεφάλαιο για την εγχώρια αµπελουργία, η αρµόδια αρχή έχει θέσει θέµα παράτασης του χρόνου υλοποίησης (δηλαδή φύτευσης και πιστοποίησης) των νέων αδειών που είχαν ως τελική προθεσµία το έτος 2022. Σηµειωτέον ότι µια τέτοια παράταση είχε εξασφαλιστεί -λόγω πανδηµίας- για τις λήθεις αδειών της προηγούµενης διετίας, δηλαδή 2020 και 2021. Η απάντηση των Κοινοτικών Αρχών επί του θέµατος, θα ανοίξει το δρόµο για την έκδοση των τελικών εγκρίσεων και για τις νέες άδειες (τριετούς διάρκειας) βάσει των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στα τέλη του 2022.

Ολόκληρο το σχετικό ρεπορτάζ είναι διαθέσιμο εδώ

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Στη μίσθωση κτημάτων του Τσάνταλη προκειμένου να διατηρηθούν «ζωντανές» οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις προχώρησε σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η Sterner Stenhus Ελληνικά Οινοποιεία των αδελφών...

REPORTS

Ένας αμπελουργός μπορεί να υποδείξει το δικό του οινοποιείο ακόμα κι αν το πάτημα γίνεται στις εγκαταστάσεις άλλου αμπελουργού, λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφορικά...

REPORTS

Το Ian's Lounge Bar του Regency Casino Thessaloniki διοργανώνει υπό την επιμέλεια του Ενιαίου Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Σάμου μία μοναδική γευσιγνωσία οίνου για τους λάτρεις...

REPORTS

Στην καταστροφή ενός μεγάλου αριθμού ήδη εκτυπωμένων ετικετών οίνου θα μπορούσαν να οδηγήσουν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές «της τελευταίας στιγμής», σχετικά με την επισήμανση...