Connect with us

Αναζήτηση

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Σήμα για μολύνσεις από ωίδιο στους κρητικούς αμπελώνες, προληπτικά μέτρα για ψευδόκοκκο

Ιδανικό σκηνικό για μολύνσεις από ωίδιο καταγράφουν στις παρατηρήσεις τους οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Φυτοπροστασίας Ηρακλείου, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα έχουν επιβραδύνει την εξέλιξη των βλαστικών σταδίων στα κρητικά αμπέλια.

Με τα σημερινά δεδομένα, η χρονιά σε σχέση με το 2021 εμφανίζεται πιο όψιμη τουλάχιστον κατά 10 ημέρες. Στην ποικιλία σουλτανίνα και στην πρώιμη ζώνη τις τελευταίες τρεις εβδομάδες καταγράφεται αύξηση του μήκους της βλάστησης περίπου 15 εκ. ανά εβδομάδα.

Καλλιεργητικοί εχθροί

Συνοπτικά η υπάρχουσα κατάσταση σε κύριους καλλιεργητικούς εχθρούς της αμπέλου είναι:

Ωίδιο: Επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και κρίσιμα βλαστικά στάδια και θέλει προσοχή.

Περονόσπορος : Δεν έχουν εντοπιστεί πρωτογενείς μολύνσεις μέχρι σήμερα.

Ευδεμίδα: Δεν χρειάζεται ακόμα αντιμετώπιση. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται η 2η πτήση στις πρωιμότερες περιοχές.

Τζιτζικάκια: Πρώτες εμφανίσεις σε αμπέλια. Να μη γίνονται ψεκασμοί χωρίς ελέγχους.

Ψευδόκοκκος: Η αντιμετώπιση σε αμπέλια με ιστορικό, κυρίως επιτραπέζια, ξεκινά αυτή την εποχή

Αναλυτικότερα:

Ωίδιο (Erysiphe necator) (κοινώς γνωστά ως χολέρα, σίρικας)

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την αναπαραγωγή του μύκητα και τις μολύνσεις. Τα βλαστικά στάδια των αμπελιών που επικρατούν (μούρο) αλλά και αυτά που ακολουθούν (άνθηση, καρπόδεση, νεαρές ράγες) είναι πολύ ευαίσθητα.

Οδηγίες :

Τα βλαστικά στάδια μούρο – άνθηση – καρπόδεση – ανάπτυξη ραγών πρέπει να είναι προστατευμένα. Συνιστάται να χρησιμοποιείται το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης (απύρι), ιδιαίτερα στα βλαστικά στάδια άνθησης – καρπόδεσης.

Οι καιρικές συνθήκες της εποχής που προβλέπεται να επικρατήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα (υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια) ευνοούν την εφαρμογή του θειαφιού και την καλή προληπτική και θεραπευτική δράση του.

Περονόσπορος (Plasmopara viticola)

Είναι από τις λίγες χρονιές όπου στο τέλος της άνοιξης και στα σημεία παρατήρησης δεν έχουν εντοπιστεί πρωτογενείς μολύνσεις (κηλίδες λαδιού).

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα σε καμιά καιρική αστάθεια μετά την έκπτυξη της βλάστησης και μέχρι πρόσφατα δεν σημειώθηκαν ύψη βροχής και χρόνοι διύγρανσης που να ευνοούσαν πρωτογενείς μολύνσεις.

Εξαίρεση αποτέλεσαν περιορισμένες περιοχές στα ηπειρωτικά του ν. Χανίων (δεδομένα σταθμών Ε.Α.Α. σε Θέρισσο, Έλος, Σέμπρωνα, Ασή Γωνιά) όπου θεωρείται ότι υπάρχουν πρωτογενείς μολύνσεις, έστω και περιορισμένες.

– Συνεπώς, εκτιμάται ότι με εξαίρεση τις παραπάνω περιοχές ο μύκητας στη μεγάλη έκταση των αμπελιών είτε δεν έχει εγκατασταθεί καθόλου είτε σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκεται σε περιορισμένες θέσεις χωρίς όμως να έχει σημαντική εξέλιξη μέχρι σήμερα.

– Υπενθυμίζεται ότι όσο προχωρούν τα βλαστικά στάδια του αμπελιού χωρίς να έχει εμφανιστεί και εξαπλωθεί ο μύκητας περιορίζεται ακόμα περισσότερο η πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών προσβολών, ιδίως για τα σταφύλια.

Οδηγίες:

Επειδή πρόσφατα σημειώθηκαν μόνο κατά τόπους σημαντικές βροχοπτώσεις (Πιν.2) κυρίως σε ορεινές ή ημιορεινές περιοχές στα δυτικά του νησιού συνιστάται :

  1. Στις περιοχές του ν. Χανίων που προαναφέρθηκαν τα αμπέλια να είναι καλυμμένα την περίοδο αυτή.
  2. Στις υπόλοιπες περιοχές μην προβαίνετε σε συστηματικές αντιμετωπίσεις. Όπου και εφόσον σημειώθηκαν σημαντικές βροχοπτώσεις αναζητείστε συμπτώματα (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) μετά τις 24 Μαΐου. Μόνο σε αμπέλια που εμφανίζονται συμπτώματα να γίνεται άμεσα ψεκασμός, να ενημερώνονται οι γείτονες αμπελουργοί και η υπηρεσία μας.

Στα υπόλοιπα αμπέλια σε περιοχές που δεν σημειώθηκαν βροχοπτώσεις ή το ύψος τους ήταν πολύ χαμηλό (δηλαδή στη μεγάλη έκταση των αμπελιών του νησιού) δεν χρειάζονται έλεγχοι ούτε αντιμετώπιση.

Ευδεμίδα (Lobesia botrana)

Η 1η πτήση εμφανίζει μεγάλη πτώση σε όλες τις ζώνες. Στην ανθόβια γενιά οι προσβολές στα αμπέλια είναι κατά κανόνα χωρίς οικονομική σημασία. Δεν χρειάζεται ακόμα αντιμετώπιση.

Θα ενημερωθείτε με επόμενα δελτία για την εξέλιξη των πληθυσμών της (πρώτα για τις πρώιμες περιοχές όπου αναμένεται η 2η πτήση μέχρι το τέλος του μήνα).

Πλανόκοκκος (Planococcus ficus)

Το έντομο προκαλεί ζημιές κυρίως σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση (κόλλα και εμφάνιση καπνιάς κοντά στη συγκομιδή).

Δεν ζημιώνει ακόμα απευθείας τα σταφύλια ωστόσο τώρα αναπτύσσει πληθυσμούς και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μελλοντικές σοβαρές προσβολές (κοντά στο κλείσιμο των σταφυλιών) που τότε είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Ο πλανόκοκκος είναι φωτόφοβο είδος και την περίοδο αυτή βρίσκεται κάτω από το ρυτίδωμα και στην σκιαζόμενη βλάστηση κοντά σε αυτό.

Οδηγίες:

Να ελέγχονται τα πρέμνα με προσεκτική αφαίρεση του ρυτιδώματος. Η έντονη παρουσία μυρμηγκιών προδίδει τις θέσεις του ψευδόκοκκου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα σταφύλια για επιτραπέζια χρήση ή με ιστορικό προσβολών.

Σε επιτραπέζια σταφύλια με ιστορικό προσβολών αλλά και όπου μετά από έλεγχο εντοπίζονται πληθυσμοί να γίνεται επιμελημένος ψεκασμός με σκοπό να εμποδιστεί το ανέβασμα του εντόμου στα βλαστικά μέρη.

Εναλλακτικά ή/και συμπληρωματικά μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος της παρεμπόδισης σύζευξης (κομφούζιο).

Συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω:

Με εξαίρεση τα σκευάσματα Polyversum WP (Pythium oligandrum strain m1) και T34 BIOCONTROL (Trichoderma asperellum strain T34) οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν μόνο το προϊόν σταφύλι και όχι τα νωπά αμπελόφυλλα. Συνεπώς οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό στα νωπά αμπελόφυλλα να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος (!).

Με ένα κλικ επίγνωση των αρδευτικών αναγκών

Στον σύνδεσμο https://www.irrigation-crete.gr/ κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να γνωρίζει σε εβδομαδιαία βάση τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών ελιάς, εσπεριδοειδών, αμπέλου και αβοκάντο για κάθε αγροτεμάχιο σε όλη την Κρήτη (με συντεταγμένες ή όχι).

Το συγκεκριμένο σύστημα ελεύθερης πρόσβασης άρδευσης ακριβείας είναι μια καινοτόμα δυναμική πλατφόρμα ενημέρωσης των αρδευτικών αναγκών με γνώμονα την οικονομία του νερού αλλά και τη βέλτιστη παραγωγή των καλλιεργειών.

Στο έργο συμμετέχουν μερικά από τα σημαντικότερα Ερευνητικά / Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης όπως :

  • ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» – Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου,
  • ΙΤΕ – Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
  • Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

H σχετική ενημέρωση από την ΔΑΟΚ Ηρακλείου διαθέσιμη εδώ

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Το τεράστιο δυναμικό κάποιων ποικιλιών φέρνει στο ποτήρι μας η συστηματική δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο νησί της Κεφαλονιάς, με τους...

REPORTS

Κλωνική επιλογή και διάσωση των ελληνικών ποικιλιών ίσον «HELLENiFERA» που φαίνεται να διαµορφώνει το µέλλον της αµπελουργίας στην Ελλάδα. Πρόκειται ένα εταιρικό σχήµα που...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Όποιος γνωρίζει την οικογένεια Χαριτάτου στην Κεφαλονιά και γίνεται, έστω και για λίγο αποδέκτης της φιλοξενίας της, καταλαβαίνει πολύ γρήγορα γιατί οι άνθρωποι του...

REPORTS

Με δύο νέες ετικέτες, μια «orange Κυδωνίτσα» – «έκπληξη» και έναν «πρόρωγο Ροδίτη», εμπλούτισε την προϊόντική του «οινική παλέτα» για το 2022 το Κτήμα...

Copyright © 2020 | Η Υπηρεσία Winetrails.gr είναι Ιδιοκτησία της Εταιρίας Green Box A.E.