Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Το ενεργειακό αποτύπωμα βάζει το κρασί στο καλάθι του καταναλωτή

Την τάση των καταναλωτών να δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στις ετικέτες και να επιλέγουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, έρχεται να αξιοποιήσει το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών σε συνεργασία µε τον ΕOΣ Σάµου

Την τάση των καταναλωτών να δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στις ετικέτες και να επιλέγουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, έρχεται να αξιοποιήσει το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, που ήδη βρίσκεται σε συνεργασία µε τον ΕOΣ Σάµου, σχεδιάζοντας ένα ειδικό πρότυπο, που θα πιστοποιεί το ενεργειακό αποτύπωµα του κρασιού, από την παραγωγή των πρώτων υλών µέχρι και την οινοποίηση και τα απόβλητα που προκύπτουν.

Η σήµανση αυτή, ήδη εφαρµόζεται στο εξωτερικό, σε µία ευρεία γκάµα προϊόντων τα οποία αποκτούν πρόσθετη υπεραξία, αφού αναδεικνύεται πέραν των χαρακτηριστικών ποιότητας η µικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

«Είναι µια τάση που θα ισχύει σε όλα τα προϊόντα. Ήδη εφαρµόζεται στο εξωτερικό. Μάλιστα, σύµφωνα µε τις τελευταίες εξελίξεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φέρει αυτά τα πρότυπα σε όλα τα προϊόντα», ανέφερε ο κύριος µελετητής του προγράµµατος, ο χηµικός µηχανικός και οινολόγος ∆ηµήτρης Βελισαρίου.

«Η σήµανση θα έχει τη µορφή της ενεργειακής κλάσης των λαµπτήρων, και θα αποτυπώνει την ενέργεια που καταναλώθηκε και τα αέρια θερµοκηπίου που εκλύθηκαν, σε όλο το κύκλο ζωής της καλλιέργειας, από τον αµπελώνα µέχρι και τη διαδικασία οινοποίησης, υπολογίζοντας τα απόβλητα που παράγονται, µέχρι και την ενέργεια που απαιτεί ο φελλός», τόνισε ο καθηγητής Βιολογικής Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Μπιλάλης ∆ηµήτρης. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, η νέα αυτή σήµανση θα µπορεί να δώσει πληροφορίες στους καταναλωτές, αντικαθιστώντας άλλα πρότυπα, όπως το «organic» και το «Rainforest».

Το πρότυπο θα αφορά όλα τα συστήµατα διαχείρισης της καλλιέργειας, ενώ θα αποτελέσει σηµαντικό κριτήριο σύγκρισης ανάµεσα σε δύο ίδια προϊόντα. «Ένα µεγάλο οινοποιείο, εξαιτίας των σύγχρονων µεθόδων που ακολουθεί και της µεγαλύτερης κλίµακας καλλιέργειας, αναµένεται πως θα έχει καλύτερες επιδόσεις από ένα µικρό οινοποιείο. Συνεπώς, ανάµεσα σε δύο ίδια κρασιά βιολογικής γεωργίας, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος θα αποτελέσει κριτήριο σύγκρισης για τον καταναλωτή», ανέφερε ο Βελισαρίου.


Τα διεθνή πρότυπα αειφορίας, η βάση του προτύπου
για το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της οινοποίησης

Ο ΕΟΣ Σάµου, φαίνεται πως έδωσε σηµαντική κατευθυντήρια γραµµή, για την εκτέλεση της µελέτης του Γεωπονικού, καθώς θεωρείται από τις πιο δραστήριες ενώσεις παραγωγών, µε µεγάλο αριθµό µελών και πολλά κρασιά µε µοναδικά και ξεχωριστά ποιοτικά χαρακτηριστικά. «Ο ΕΟΣ Σάµου, από τις πιο οργανωµένες ενώσεις παραγωγών, έχει αξία, υπάρχει η δυνατότητα και δίνει το ερέθισµα στον παραγωγό να έρθει σε επαφή µε ένα νέο σύστηµα πιστοποίησης, δίνοντας υπεραξία στο τελικό του προϊόν. Παράλληλα, εκτός από τον συνεταιρισµό, κι άλλες δύο επιχειρήσεις διεξάγουν παρόµοια µελέτη για µια αντίστοιχη συνεργασία», επεσήµανε ο ∆ηµήτρης Βελισαρίου. Τα διεθνή πρότυπα ISO 14001/2015, 14040 και 14025, αλλά και ιδιωτικά πρότυπα δασικής αειφορίας, θα αποτελέσουν τη βάση του προτύπου του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της οινοποίησης.

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας στο καθεστώς που διέπει τις άδειες φύτευσης αμπέλου προσπαθεί να προωθήσει η Κομισιόν, πρόθεση της οποίας είναι η αύξηση του ποσοστού...

REPORTS

Από τη Νορβηγία μέχρι την Ιαπωνία, με τον καιρό δημιουργούνται terroir πολλά υποσχόμενα.

REPORTS

Καλά, απλά, καθημερινά κρaσιά, εκείνα που μπορούν να ανοιχτούν χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περίσταση. Αυτά φαίνεται ότι είναι και τα πιο αγαπητά στο...

REPORTS

Τη ∆ευτέρα 1η Μαρτίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης αµπελώνων 2021-2022 σύµφωνα µε το xρονοδιάγραµµα διαδικασίας ένταξης στο πρόγραµµα που προβλέπει η...

Copyright © 2020 Greenbox SA.