Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Τα οριστικά αποτελέσματα των αιτημάτων για το πρόγραμμα κατάρτισης «Οινογνωσία»

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ τα οριστικά αποτελέσματα των αιτημάτων για το πρόγραμμα κατάρτισης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτημάτων και των ενστάσεων των υποψηφίων κατάρτισης του Προγράμματος «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», που έχει προκηρύξει η ΚΕΟΣΟΕ, αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ (www.keosoe.gr/) τα οριστικά αποτελέσματα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων δικαιούχων.

Να επισημανθεί ότι σε σύνολο 981 εργαζομένων που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης, υπεβλήθησαν 577 αιτήματα, από τα οποία απορρίφθηκαν τελικά 13, επιλαχόντες είναι 87,έγιναν δεκτές 5 ενστάσεις ενώ παραιτήθηκαν 3 επιτυχόντες.

Επειδή οι εγκρίσεις των αιτημάτων είναι λιγότερες του αριθμού εργαζομένων που προβλέπονται από το πρόγραμμα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα προκηρυχθεί και δεύτερος κύκλος υποβολής αιτημάτων για όλες τις Περιφέρειες της χώρας πλην της Αττικής και Κρήτης.

Οι επιτυχούσες και οι επιτυχόντες με την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα  λάβουν πλήρεις οδηγίες για τις περαιτέρω διαδικασίες από την ΚΕΟΣΟΕ και τον ανάδοχο του έργου υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης “ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ-ΠΛΟΗΓΟΣ” για την έναρξη των προγραμμάτων.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:161/472 ΑΠΟ 30/06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ που αφορούσε την υποβολή  Αιτήσεων Συμμετοχής στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5003038 – Πράξη που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους

(Χρονικής Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων: 08/07/2020- 15:00 έως 31/08/2020 -15:00)

Σε συνέχεια της από 17/11/2020 ανάρτησης του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής (που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο με αρ. πρωτ. 161/472 /30.06.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατά την περίοδο  08/07/2020 έως 31/08/2020) στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ https://keosoe.gr,  των συνολικά πέντε (5) ενστάσεων που ασκήθηκαν επί αυτών των αποτελεσμάτων  και  του από 27/11/2020 πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Αντιρρήσεων όπως και εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΚΕΟΣΟΕ (289/02.12.2020) λαμβάνοντας υπόψη και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις τριών (3) ωφελουμένων[1], σας ενημερώνουμε ότι τα οριστικά αποτελέσματα ήτοι οι πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων διαμορφώνονται όπως εμφαίνονται στην κορυφή της ιστοσελίδας της ΚΕΟΣΟΕ και στο πεδίο των ανακοινώσεων του προγράμματος.

Οι κατάλογοι επιτυχόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α), επιλαχόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) και απορριφθέντων (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την κατηγορία Περιφερειών (ΥΠΟΕΡΓΑ 2,3,4,5 & 6) .

[1] ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ:

ΥΠΟΕΡΓΟ

Περιφέρεια

Κωδικός Συμμετέχοντα

Ημ/νία Υποβολής Αίτησης

ΑΔΤ

4

Περιφέρεια Αττικής

1005/26-08-2020

26/8/2020 10:38

ΑΚ605554

4

Περιφέρεια Αττικής

1005/07-08-2020

7/8/2020 10:29

ΑΜ121376

4

Περιφέρεια Αττικής

1008/16-07-2020

16/7/2020 16:45

ΑΚ636959

 

[1] ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ:

ΥΠΟΕΡΓΟ

Περιφέρεια

Κωδικός Συμμετέχοντα

Ημ/νία Υποβολής Αίτησης

ΑΔΤ

4

Περιφέρεια Αττικής

1005/26-08-2020

26/8/2020 10:38

ΑΚ605554

4

Περιφέρεια Αττικής

1005/07-08-2020

7/8/2020 10:29

ΑΜ121376

4

Περιφέρεια Αττικής

1008/16-07-2020

16/7/2020 16:45

ΑΚ636959

 

Διαβάστε επίσης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ο Αρσένης Λουκής ο πολυκαλλιεργητής από την Πάρο αποφάσισε να διαφημίσει το νησί του μέσα από τα προϊόντα που παράγει, λοξοδρομώντας της παραδοσιακής οδού...

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Μπορεί το αμπέλι να διαθέτει φυσικό μηχανισμό προστασίας από χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις, όμως η έγκαιρη επέμβαση του καλλιεργητή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα...

REPORTS

Για μία χρονιά που ξεκίνησε συγκρατημένα αισιόδοξα λόγω της νόσου Covid-19 κάνει λόγο αναφερόμενος στις προσδοκίες που υπήρχαν για την εξέλιξη του 2021 κάνει...

REPORTS

Διαφορές στο νόημα και την απόδοση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2020/1151 στo νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο εντοπίζουν δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, χαρακτηρίζοντας «αυθαίρετη» και «επικίνδυνη» την...

Copyright © 2020 | Η Υπηρεσία Winetrails.gr είναι Ιδιοκτησία της Εταιρίας Green Box A.E.