Connect with us

Αναζήτηση

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Συνεχίζονται έως τις 18 Νοεμβρίου οι αιτήσεις αδειών αμπέλου 2021

Η καταχώρηση αιτήσεων για την απόκτηση άδειας νέας φύτευσης αμπελιών συνεχίζεται έως και την 18η Νοεμβρίου 2020 σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση.

Η διαδικασία είχε λήξει στις 31 Οκτωβρίου, ωστόσο επανεκκινεί, σύμφωνα και με ανακοινώσεις των ΔΑΟΚ που ενημερώνουν τους παραγωγούς να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.minagric.gr – Ψηφιακές Υπηρεσίες – Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου).

Στην αίτηση δηλώνεται η έκταση σε στρέμματα και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο ζητείται η χορήγηση άδειας καθώς το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης ίσης με την έκταση που αιτείται.

Οι εκτάσεις μπορεί να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες.

Δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) στην αίτηση είναι:

1.Φωτοτυπία ταυτότητας (δυο όψεις)

2.Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος
3.Τίτλοι ιδιοκτησίας
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας , τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής δήλωσης, του προηγούμενου οικονομικού έτους, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, συνοδευόμενο με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι ακριβή και αληθή.

Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι κάτοχοι αμπελουργικών εκτάσεων είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια.

  1. Αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή,

2.Αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος κλπ) και τη χρονική περίοδο μίσθωσης,

  1. Έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών.

Σε περίπτωση μίσθωσης ή χρησιδανείου, ο ενοικιαστής ή ο χρήστης κατά περίπτωση, συνυποβάλλει έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για τη δραστηριότητα αυτή.

Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια η διάρκεια των ενοικιαστηρίων ορίζεται σε τουλάχιστον 7 έτη.

Σε περιπτώσεις συμβολαίων άνω των (9) ετών υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο.

Κριτήρια κατανομής αδειών

Η κατανοµή των αδειών θα γίνει σύµφωνα µε τα κριτήρια µοριοδότησης που κινήθηκε η διαδικασία την περασµένη άνοιξη. Κρίσιµο µέγεθος, λοιπόν, είναι η κατοχή 50 στρεµµάτων και άνω που δίνουν συντελεστή βαρύτητας 0,35 στο σύστηµα µοριοδότησης και θα παίξει για άλλη µία φορά καθοριστικό ρόλο στις σχετικές εγκρίσεις. Συγκεκριµένα, για την κατανοµή των αδειών νέας φύτευσης ορίζονται οκτώ περιφέρειες. Τα µόρια ανάλογα µε την έκταση που διαθέτει ο αµπελουργός ανά περιφέρεια έχουν ως εξής:

  • Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: Αµπελουργική έκταση του αιτούντος ίση ή µεγαλύτερη των 200 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 100 έως 200 στρέµµατα: 2,45 µόρια
  • Κεντρική Μακεδονία: Αµπελουργική έκταση του αιτούντος ίση ή µεγαλύτερη των 50 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 30 έως 50 στρέµµατα: 2,45 µόρια
  • ∆υτική Μακεδονία: Αµπελουργική έκταση ίση ή µεγαλύτερη των 100 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 75 έως 100 στρέµµατα: 2,45 µόρια
  • Θεσσαλία: Αµπελουργική έκταση του αιτούντος ίση ή µεγαλύτερη των 75 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 30 έως 75 στρέµµατα: 2,45 µόρια
  • Αττική, Στερεά Ελλάδα: Αµπελουργική έκταση ίση ή µεγαλύτερη 75 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 50 έως 75 στρέµµατα: 2,45 µόρια
  • ∆υτική Ελλάδα: Αµπελουργική έκταση ίση ή µεγαλύτερη των 50 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 20 έως 50 στρέµµατα: 2,45 µόρια
  • Πελοπόννησος: Αµπελουργική έκταση ίση ή µεγαλύτερη των 75 στρεµµάτων: 4 µόρια. Από 50 έως 75 στρέµµατα: 3,50 µόρια
  • Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, και Ήπειρος: Αµπελουργική έκταση ίση ή µεγαλύτερη των 30 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 3 έως 30 στρέµµατα: 2,45 µόρια.

Διαβάστε επίσης

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Η φυτοπροστασία στον αμπελώνα αποτελεί κρίσιμη πτυχή της γεωργικής πρακτικής, καθώς επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής του κρασιού. Σε αυτό το...

REPORTS

Διττή δραστηριότητα διατηρεί η Οινοποιία Τσικρικώνη με έδρα το Μυρτόφυτο Καβάλας, έχοντας να παρουσιάσει τόσο την οινική της παραγωγή όσο και την έκθλιψη και...

REPORTS

Το ιστορικό οινοποιείο της βορειότερης αµπελουργικής ζώνης της Ελλάδας κάνει την εµφάνισή του, το µακρινό 1959. Το συνεταιριστικό οινοποιείο της περιοχής αποτέλεσε την αρχή...

REPORTS

Και ξαφνικά, ένα φινετσάτο και πολύ ιδιαίτερο κρασί, κάνει την εμφάνισή του στο τραπέζι και τη ζωή μας: Vin Doux Naturel από λευκό μικρόρωγο...