Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Ο ιταλικός γίγαντας κρασιού δημοσιεύει την εναρκτήρια έκθεση βιωσιμότητας

Η Zonin1821, η οποία περιλαμβάνει παραγωγούς, όπως οι Oltrenero και Castello di Albola στο χαρτοφυλάκιό της, δημοσίευσε την πρώτη της Έκθεση Αειφορίας.

Η έκθεση εξετάζει την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ευθύνη του ομίλου στο σύνολό του, αξιολογώντας τις θετικές και αρνητικές επιπτώσειςτης εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Zonin1821 Domenico Zonin εξήγησε: «Η διαδικασία εξαγορών που ξεκίνησε από την οικογένειά μου τη δεκαετία του 1970 είχε ως στόχο να ενισχύσει και να προωθήσει τους ιταλικούς οινικούς πολιτισμούς διεθνώς αλλά και

διατηρήστε τις μοναδικές αμπελουργικές μας περιοχές για τις μελλοντικές γενιές. Το θέμα της αλλαγής γενιάς είναι το κλειδί για την κατανόηση του επιχειρηματικού μας οράματος: οι εταιρείες όχι μόνο έχουν ευθύνες στο «εδώ και τώρα», αλλά, όπως οι οικογένειες και τα ιδρύματα, πρέπει να συμβάλουν μέσω της εργασίας τους στην έκφραση των αξιών του ανοίγματος και της ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των πόρων , με σεβασμό στο περιβάλλον, εγγύηση της ανθρώπινης ευημερίας, προώθηση της ισότητας των φύλων και εκτίμηση της διαφορετικότητας».

Παράλληλα, ένα βασικό μέρος της έκθεσης αφορά την «υλική βιωσιμότητα». Αυτό αντανακλά τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) που δημιουργεί η εταιρεία, επιτρέποντας στην εταιρεία να επικεντρώσει τους πόρους και την προσοχή της στα πιο σχετικά θέματα, παρέχοντας έτσι μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της στρατηγικής βιωσιμότητας.

Όσον αφορά τις κοινωνικές πτυχές της βιωσιμότητας που αναφέρει η Zonin, ο όμιλος έχει εκφράσει τη δέσμευσή του για τη «δημιουργία διεγερτικών και δυναμικών εργασιακών περιβαλλόντων» και για την υποστήριξη της «κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης» των αμπελουργικών περιοχών.

Σε ό,τι αφορά την υγεία των εργαζομένων, η εταιρεία σημείωσε: «Ο Όμιλος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις συνθήκες εργασίας όλων των εμπλεκομένων στις επιχειρηματικές λειτουργίες του, στην πρόληψη και προστασία της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, καθώς και στην ψυχοσωματική την ευημερία των εργαζομένων και την ισορροπία μεταξύ οικιακής και επαγγελματικής ζωής».

Δεδομένης της στενής σχέσης της «αειφορίας» με τον περιβαλλοντισμό, η έκθεση αναφέρει επίσης τη χρήση γεωργικών πρακτικών με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα, αυτή συνδέεται τόσο με την περιβαλλοντική όσο και με την κοινωνική βιωσιμότητα, εάν ακολουθηθούν τα δύο τελευταία, μπορεί να επιτευχθεί το πρώτο και το αντίστροφο.

Η έκθεση συσχετίζεται με το Σχέδιο Αειφορίας Zonin1821 όπως ορίστηκε το 2022. Εκτός από την παροχή στόχων βιωσιμότητας, το σχέδιο προσφέρει πληροφορίες για το πώς μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, όπως ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Τέλος, ο Domenico Zonin κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν και είχαν επιτευχθεί πολλά, ο δρόμος μπροστά θα ήταν ακόμη μακρύς: «Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να είμαστε συγκεκριμένοι και ρεαλιστές και να αποφύγουμε να πέσουμε στον ιδεαλισμό: η προώθηση της βιωσιμότητας δεν είναι εύκολη και ο δρόμος για την κοινωνία είναι μακρύς, όπως φαίνεται και από τις συχνές αλλαγές στη νομοθεσία υπέρ της βιωσιμότητας. Το μονοπάτι πρέπει να διανυθεί μαζί, εμπλέκοντας κάθε εταιρεία και άτομο, ο καθένας με τον δικό του μικρό τρόπο. Κάνοντας ένα βήμα τη φορά και κάνοντας συνειδητές επιλογές, μπορούμε όλοι να συνεισφέρουμε θετικά στο παρόν και, ως εκ τούτου, μια διαφορά στο μέλλον».

ΠΗΓΗ: thedrinksbusiness.com

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Στη μίσθωση κτημάτων του Τσάνταλη προκειμένου να διατηρηθούν «ζωντανές» οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις προχώρησε σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η Sterner Stenhus Ελληνικά Οινοποιεία των αδελφών...

REPORTS

Ένας αμπελουργός μπορεί να υποδείξει το δικό του οινοποιείο ακόμα κι αν το πάτημα γίνεται στις εγκαταστάσεις άλλου αμπελουργού, λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφορικά...

REPORTS

Το Ian's Lounge Bar του Regency Casino Thessaloniki διοργανώνει υπό την επιμέλεια του Ενιαίου Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Σάμου μία μοναδική γευσιγνωσία οίνου για τους λάτρεις...

REPORTS

Στην καταστροφή ενός μεγάλου αριθμού ήδη εκτυπωμένων ετικετών οίνου θα μπορούσαν να οδηγήσουν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές «της τελευταίας στιγμής», σχετικά με την επισήμανση...