Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Οι στόχοι του Συνδέσμου Οινοποιών Σαντορίνης ΑΜΚΕ

Την Πέμπτη 9 Μαίου 2024 Ο Σύνδεσμος Οινοποιών Σαντορίνης ΑΜΚΕ, μία νέο-ιδρυθείσα εταιρία Αστική μη Κερδοσκοπική, πραγματοποίησε την πρώτη της Γενική Συνέλευση στη Σαντορίνη, και εξέλεξε ύστερα από ψηφοφορία το πρώτο 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου Οινοποιών Σαντορίνης ΑΜΚΕ οι σκοποί της εταιρίας είναι οι εξής:

 1. Η προώθηση και βελτίωση της ποιότητας και της εικόνας των κρασιών της περιοχής που ορίζεται από τον τεχνικό φάκελο των οίνων Π.Ο.Π. Σαντορίνη (εφεξής η Περιοχή).
 2. Η υποστήριξη της ανάπτυξης και τουριστικής αξιοποίησης του Αμπελώνα της Περιοχής.
 3. Προώθηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς γύρω από το αμπέλι και το κρασί.
 4. Συμμετοχή στις διαδικασίες θέσπισης γενικών κανόνων που θα διέπουν τις σχέσεις αμπελουργών, οινοποιών και οινεμπόρων, με στόχο την καλύτερη δυνατή συνεργασία.
 5. Προβολή των οίνων της Περιοχής στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
 6. Συμβολή στην προστασία και στη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των οίνων Π.Ο.Π. Σαντορίνη.
 7. Συμμετοχή της Εταιρίας σε διεθνείς Φορείς και Ενώσεις που έχουν παρεμφερείς ή ομοειδείς σκοπούς και ανάλογους στόχους.
 8. Προστασία ενώπιον πάσης δικαστικής και λοιπής Αρχής στην Ελλάδα και σε τρίτη χώρα και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης για οίνους Π.Ο.Π. Σαντορίνη, νομιμοποιούμενης ενδεικτικά να ασκεί αγωγές, καταγγελίες, προσφυγές, ανακοπές και αιτήσεις ακύρωσης κατά σημάτων, αντιρρήσεις και κάθε νόμιμη ενέργεια προς προάσπιση των γεωγραφικών αυτών ενδείξεων, αλλά και αιτήσεις τροποποίησης των τεχνικών φακέλων αυτών.
 9. Κατοχύρωση και διαχείριση συλλογικών σημάτων αναφορικά με την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης για οίνους Π.Ο.Π. Σαντορίνη, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 10. Επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών της Εταιρίας γύρω από το κρασί και τον τουρισμό.
 11. Η ανάληψη χορηγιών και η οργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό του οίνου.
 12. Η οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων προβολής – προώθησης των οίνων Π.Ο.Π. Σαντορίνη, οινικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης σχετικά με την ευεργετική επίδραση της λελογισμένης κατανάλωσης του οίνου στην υγεία, καθώς και προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και γενικότερα συναφών σχετικών με την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας.
 13. Η επιδίωξη και στήριξη της βιωσιμότητας και της ευημερίας των μελών της Εταιρίας, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, κυρίως μέσω της παρακολούθησης, ανάλυσης και ανάπτυξης των αγορών και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών μονάδων ξεχωριστά και του αμπελοοινικού κλάδου ως σύνολο .
 14. Η προώθηση των αξιών της προστασίας του περιβάλλοντος, της αειφόρου ανάπτυξης και της κλιματικής μετάβασης.
 15. Η συμμετοχή σε εθνικά και διευρωπαϊκά προγράμματα, ανταλλαγής και μετάδοσης γνώσεων, ερευνητικού, αναπτυξιακού και καινοτόμου χαρακτήρα που αποσκοπούν στην αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου αλλά και ευρύτερα της παραγωγικής οικονομίας καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εκτός των εγγεγραμμένων μελών ο Σύνδεσμος Ο. Σ. ΑΜΚΕ προβλέπει την ύπαρξη επίτιμων αλλά και συνδεδεμένων μελών έτσι ώστε οι σκοποί και το έργο να διαχέονται σε μεγαλύτερο εύρος της τοπικής κοινωνίας για αρωγή, κατανόηση και βοήθεια.

Τον Σύνδεσμο Οινοποιών Σαντορίνης απαρτίζουν 13 οινοποιητικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη Σαντορίνη, στη Θηρασία αλλά κάποιες και στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίες είναι (αναφέρονται οι διακριτικοί τίτλοι):

 1. Anhydrous Οινοποιητική ΙΚΕ
 2. Αμπελώνες Βασάλτης ΕΠΕ
 3. Γαία Οινοποιητική ΑΒΕΕ
 4. Κρίτων Μον ΙΚΕ
 5. Κτήμα Αργυρός ΟΕ
 6. Κτήμα Σιγάλα ΑΕ
 7. Μπουτάρη Οινοποιεία ΑΕ
 8. Οινοποιείο Αρτέμης Καραμολέγκος
 9. Οινοποιείο Βενετσάνος ΙΚΕ
 10. Οινοποιείο Γαβαλάς ΕΕ
 11. Οινοποιΐα Terrasea ΑΕ
 12. Santo Wines ΣΥΝΠΕ
 13. Volcanic Slope Vineyards

Στο εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο με διάρκεια θητείας 3 ετών, Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Πέτρος Ι. Βαμβακούσης – Δντής του Οινοποιείου Βενετσάνος, Αντιπρόεδρος και μόνιμο μέλος στο ΔΣ ο Ματθαίος Α. Δημόπουλος – Δντής της Santo Wines, Γραμματέας ο Γιάννης Λ. Παρασκευόπουλος συνιδιοκτήτης της Γαία Οινοποιητική, Ταμίας ο Στέλλιος Ι. Μπουτάρης Διευθύνων Σύμβουλος του Κτήματος Σιγάλα, και μέλος ο Ματθαίος Ι. Αργυρός ιδιοκτήτης του Κτήματος Αργυρός. Εξελέγησαν δύο επίσης αναπληρωματικά μέλη, ο Γιώργος Ε. Γαβαλάς ιδιοκτήτης του ομώνυμου οινοποιείου και ο Γιάννης Β. Βαλαμπούς, ιδιοκτήτης του οινοποιείου Βασάλτης.

Κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών κυριάρχησε το βασικό θέμα που θα αποτελέσει αρχικά και το κυρίαρχο μέλημα του Συνδέσμου Ο.Σ. ΑΜΚΕ, που επιγραμματικά αναφέρεται στη βιωσιμότητα του Σαντορινιού αμπελώνα, ο οποίος φθίνει αργά και σταθερά λόγω γήρανσης των πρέμων, λόγω της αλόγιστης άναρχης δόμησης και φυσικά λόγω της κλιματικής αλλαγής που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην παράκτια λεκάνη της Μεσογείου.

Και ενώ τα κρασιά ΠΟΠ Σαντορίνη με κυρίαρχη ποικιλία το Ασύρτικο έχουν καταφέρει να σκαρφαλώσουν στην κορυφή των ποιοτικότερων κρασιών του κόσμου, με μεμονωμένες αλλά και συλλογικές προσπάθειες ετών, ο πρωτογενής τομέας πάνω στον οποίο στηρίζεται το οινοποιητικό οικοδόμημα, δείχνει να βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί. Παράλληλα η βιοποικιλότητα του νησιού αλλά και η αρχιτεκτονική του τοπίου επηρεάζονται άμεσα από την επιβίωση του Σαντορινιού αμπελώνα, ο οποίος παρά την προστασία του από την υπάρχουσα νομοθεσία, μειώνεται τόσο σε έκταση, όσο και σε παραγωγικότητα.

Ο Σύνδεσμος Οινοποιών Σαντορίνης ΑΜΚΕ και τα μέλη του θα εργαστούν σκληρά για την αντιστροφή του κλίματος, έχοντας ως βασικό άξονα την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην αμπελοκαλλιέργεια, την εξασφάλιση ανθρωπίνων πόρων και την εφαρμογή έρευνας σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.

Η συνεισφορά της πολιτείας, του ΥΠΑΑΤ, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Δήμου Θήρας θεωρείται απαραίτητη καθώς πρέπει να κατανοήσουν ότι η βιωσιμότητα του αμπελώνα και τον προϊόντων που παράγει επηρεάζει το τουριστικό προϊόν, τις εξαγωγές ελληνικών προιόντων και το εισόδημα πάρα πολλών οικογενειών.

Σχετικά Άρθρα

REPORTS

Η Επιτροπή θα παρατείνει κατά ένα έτος την ισχύ των αδειών φύτευσης και αναφύτευσης αμπέλου που λήγουν το 2024 σε περιοχές που πλήττονται από...

REPORTS

Η Πορτογαλία υποφέρει από την υποκατανάλωση κόκκινων κρασιών, την απότομη αύξηση της παραγωγής το 2023 και την πτώση των εξαγωγών, οδηγώντας της να ζητήσει...

REPORTS

Μακροζωία και βελτιωμένη ψυχική υγεία προσφέρει η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ σε ένα ανδρόγυνο, όπως προκύπτει από έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν.

REPORTS

Ο συνδυασμός ενός καλού κρασιού με το κατάλληλο τυρί είναι μια συνήθεια που δεν γνωρίζει σύνορα, και για αυτό έχει την τιμητική της, με...

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Δύο μετάλλια απέσπασε το οινοποιείο Ντουράκη στα βραβεία Decanter World Wine Awards 2024. Συγκεκριμένα το κρασί της «Λύχνος Βιδιανό» βραβεύτηκε με ασημένιο μετάλλιο, ενώ...

REPORTS

Από το μεγαλύτερο έως το μικρότερο, κανένας περιέκτης δεν γλιτώνει από τη συνεχιζόμενη πτώση των πωλήσεων κρασιού στα σούπερ μάρκετ.

REPORTS

Στην ορεινή Αιγιαλεία ο φετινός χειμώνας γενικά ήταν μικρής διάρκειας και ήπιος, χωρίς βροχές και χιονοπτώσεις και η άνοιξη του ’24 ήταν εξίσου στεγνή...

REPORTS

Περισσότερα σταφύλια chardonnay οινοποιήθηκαν σε όλη την Αυστραλία το περασμένο έτος από οποιαδήποτε άλλη ποικιλία, ωθώντας για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία τις...