Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

«Μια Θάλασσα Κρασί» στο διακρατικό πρόγραμμα που συμμετέχει το ΑΠΘ

«Μιά Θάλασσα Κρασί» είναι ο τίτλος του Διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Black Sea Basin 2014-2020» στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ. Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει τη δυναμική της Μαύρης Θάλασσας ως οινοτουριστικό προορισμό, μέσα από μια βιώσιμη προσέγγιση, για το περιβάλλον, την οικονομία και την τοπική κοινωνία.

Η περιοχή εφαρμογής του έργου για την Ελλάδα είναι η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν η Ουκρανία (Odessa National Academy of Food Technologies), η Γεωργία (Georgian Center for Agribusiness Development) και η Αρμενία (International Center for Agribusiness Research and Education Foundation-συντονιστής εταίρος).

Η αμπελοοινική ιστορία της Ουκρανίας, της Γεωργίας, της Αρμενίας και φυσικά της της Ελλάδας πλέκει έναν ιδιαίτερα αξιόλογο ιστό από γηγενείς ποικιλίες, ιστορικές περιοχές με ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον, μικροκλίματα και terroir, ποικιλομορφία στους τρόπους οινοποίησης, εντυπωσιακά αμπελοοινικά τοπία, διαφορετικές κουλτούρες, συνήθειες, παραδόσεις και γαστρονομία. Τα χαρακτηριστικά των θεματικών διαδρομών μαζί με πληροφορίες για τα επισκέψιμα οινοποιεία, αγροτουριστικούς ξενώνες, τοπικές εκδηλώσεις γαστρονομίας-οίνου και άλλα σημεία οινοτουριστικού ενδιαφέροντος θα παρουσιαστούν σε μια ICT πλατφόρμα διαθέσιμη στο ευρύ κοινό και ειδικά σε περιηγητές, τουρίστες και φίλους του κρασιού, προκειμένου να μπορούν να χαράξουν τη δική τους αυθεντική οινοτουριστική εμπειρία.

Το Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, με την υποστήριξη του ειδικού τεχνικού συμβούλου «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» (ΕΝΟΑΒΕ) έχει προχωρήσει στην καταγραφή των επισκέψιμων οινοποιείων και άλλων σημείων οινοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και αγροτουριστικών επιχειρήσεων διανυκτέρευσης, εστίασης και αναψυχής, με άμεση σχέση με το κρασί, οι οποίες πρόκειται να ενσωματωθούν στις θεματικές διαδρομές που θα χαραχθούν στην επόμενη φάση του έργου.

Άλλες δράσεις του έργου είναι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού η συμμετοχή σε εκθέσεις και η καθιέρωση σήματος.

Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού (ειδικά των τουριστικών πρακτόρων, τουριστικών γραφείων και άλλων επαγγελματιών του κλάδου) μέσω δωρεάν σεμιναρίων σε θέματα σχεδιασμού, βιωματικών πακέτων οινοτουρισμού, προώθησης της έννοιας του οινοτουρισμού και της συνεργατικότητας, στοχεύει στην άμεση ανάπτυξη του οινοτουρισμού. Επιπλέον, μέσα από τη συμμετοχή σε μεγάλες εκθέσεις αλλά και προωθητικές θεματικές ενέργειες/wine events όπως «Ας μιλήσουμε για το κρασί» και «Τα κρασιά της Μαύρης Θάλασσας», θα δοθεί η ευκαιρία για γευσιγνωσία κρασιών από τις οινοπαραγωγές περιοχές των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και συζητήσεις για δυνατότητες συνεργασιών. Τέλος, σημαντική δράση του έργου είναι και η καθιέρωση του σήματος «The Black Sea Wine Glass Member» το οποίο αναμένεται να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν.

Το έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2022, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Στη μίσθωση κτημάτων του Τσάνταλη προκειμένου να διατηρηθούν «ζωντανές» οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις προχώρησε σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η Sterner Stenhus Ελληνικά Οινοποιεία των αδελφών...

REPORTS

Ένας αμπελουργός μπορεί να υποδείξει το δικό του οινοποιείο ακόμα κι αν το πάτημα γίνεται στις εγκαταστάσεις άλλου αμπελουργού, λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφορικά...

REPORTS

Το Ian's Lounge Bar του Regency Casino Thessaloniki διοργανώνει υπό την επιμέλεια του Ενιαίου Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Σάμου μία μοναδική γευσιγνωσία οίνου για τους λάτρεις...

REPORTS

Στην καταστροφή ενός μεγάλου αριθμού ήδη εκτυπωμένων ετικετών οίνου θα μπορούσαν να οδηγήσουν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές «της τελευταίας στιγμής», σχετικά με την επισήμανση...