Connect with us

Αναζήτηση

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Εστιασμένοι ψεκασμοί για ευδεμίδα, αντιμετώπιση ωιδίου πριν τον λήθαργο

Με τον τρύγο να βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Γυτοπροστασίας Σερρών συστήνουν την κατά τόπους αντιμετώπιση της ευδεμίδας όπου παρουσιάζει αυξημένους πληθυσμούς και την διενέργηση ψεκασμών κατά περονοσπόρου και ωιδίου μετά τον τρύγο ώστε να μειωθεί «ποσότητα» του μύκητα που θα διαχειμάσει στα πρέμνα.

Ευδεμίδα (Lobesia botrana)

Η πτήση του εντόμου βαίνει μειούμενη παρόλο που καταγράφονται, ως σήμερα, ικανοί αριθμοί συλλήψεων σε επιμέρους περιοχές του δικτύου φερομονικών παγίδων της υπηρεσίας μας. ‘Ετσι επειδή κατά τόπους (σε κάποιες κυρίως μεσοόψιμες περιοχές) εξακολουθεί να καταγράφεται ένας σημαντικός αριθμός συλλήψεων εντόμων και, ως εκ τούτου, να υφίσταται κίνδυνος για την ηρτημένη εσοδεία των αμπελώνων. Στα πλαίσια αυτά λόγω και του σταδίου στο οποίο βρίσκονται οι αμπελώνες, αφενός μεν είναι σκόπιμο να αποφευχθεί ένας γενικός ψεκασμός με σκοπό την αντιμετώπιση του εντόμου, αφετέρου απαιτείται η καλή επισκόπηση των αμπελώνων (όπου δεν έχει λάβει χώρα ο τρυγητός) προκειμένου να εξετασθεί η τυχόν, κατά περίπτωση, ανάγκη επέμβασης κατά της ευδεμίδας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις που υφίσταται ήδη προσβολή ευδεμίδας στα σταφύλια, η οποία για τον οποιονδήποτε λόγο δεν έχει αντιμετωπισθεί με πλήρη επιτυχία, ως σήμερα.

Τονίζεται,  επίσης, ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση διενέργειας ψεκασμού σε αμπελώνες (επειδή επίκειται ο τρυγητός) αναγκαία και ικανή συνθήκη είναι η αυστηρή τήρηση του χρονικού ορίου ημερών τελευταίας εφαρμογής κάθε σκευάσματος πριν την συγκομιδή (phi).

Συνιστάται να χρησιμοποιούνται μόνο σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας ή / και εντομοκτόνα με βάση τον βάκιλο θουριγγίας (Bacillus thuringiensis). Συνιστάται, επίσης, ο όποιος ενδεχόμενος ψεκασμός κατά της ευδεμίδας, αυτή την εποχή, να κατευθύνεται μόνο στην ζώνη των σταφυλιών και να λαμβάνεται μέριμνα για την καλή κάλυψη αυτών.

Ωίδιο

Στους αμπελώνες όπου έχει ολοκληρωθεί ο τρυγητός προτείνεται η διενέργεια ενός ψεκασμού με βρέξιμο θείο ώστε να περιοριστεί η «ποσότητα» του μύκητα που διαχειμάζει. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν υφίσταται αναγκαιότητα διενέργειας ψεκασμού κατά του ωιδίου.

Περονόσπορος

Στις υγρές περιοχές και στους αμπελώνες όπου έχει ολοκληρωθεί ο τρυγητός προτείνεται η διενέργεια ενός ψεκασμού με χαλκούχο σκεύασμα, ώστε να περιοριστεί η «ποσότητα» του μύκητα που διαχειμάζει.

Όξινη Σήψη και λοιπές σήψεις

Ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με προηγούμενα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων για κατά περίπτωση παρεμβάσεις.

Επιπλέον είναι απαραίτητο όλοι οι αμπελουργοί να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε:

  • όλα τα παραγόμενα σταφύλια να μην έχουν καμία επιβάρυνση από δραστικές ουσίες σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων πέραν των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία,
  • να τηρούν όσα προβλέπονται από τις προαιρετικές πιστοποιήσεις, οι οποίες κατά περίπτωση υλοποιούνται,
  • να καταπολεμούν, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, τα παθογόνα των ασθενειών και τους εχθρούς ώστε τα παραγόμενα (επιτραπέζια) σταφύλια να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εικόνα προς τους καταναλωτές αποφεύγοντας π.χ. την πρόκληση στιγμάτων στην επιφάνεια των ραγών- &
  • να τηρούν τις εξειδικευμένες οδηγίες που παρέχονται στα πλαίσια της συνταγογράφησης.

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Προς τα τέλη Σεπτεµβρίου αναµένεται να βγει η πρόσκληση για αιτήσεις που αφορούν το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης Αµπελώνων, χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση µε το...

REPORTS

Με μειωμένη την ποσότητα του Μοσχάτου έως 20% αλλά σε άριστη κατάσταση ξεκίνησε ο τρύγος στην Λήμνο, ενώ τις επόμενες μέρες ξεκινά και για...

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Η NASA χρησιμοποίησε εναέρια απεικόνιση για να βοηθήσει στον εντοπισμό της ασθένειας των αμπελιών, ανοίγοντας το δρόμο για ταχεία αντίδραση από τους παραγωγούς πριν...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μια ιδιαίτερα σημαντική και τιμητική συνεργασία ξεκινάει για το Wines of Crete. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης, στο...