Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Δευτεροβάθμιος έλεγχος προγράμματος αναδιάρθρωσης αμπελώνων

Ξεκινά ο δευτεροβάθμιος έλεγχος του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, με τις σχετικές οδηγίες να αναφέρονται σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως περίοδοι εφαρμογής του προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στη χώρα μας ορίζονται οι αμπελοοινικές περιόδους από 2018-2019 έως και 2022-2023, σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού  τομέα 2019-2023», όπως κάθε φορά ισχύει. Η αμπελοοινική περίοδος αρχίζει την 1η Αυγούστου κάθε έτους και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.

Στόχος των μέτρων του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων στην Ελλάδα είναι:

 • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών οίνων και η ποιοτική βελτίωσή τους (Ποσοτικοποιημένος στόχος κατ’ έτος καθορίζεται η ένταξη 30% των συνολικών εκτάσεων, αμπελώνων για Βιολογική, Ολοκληρωμένη Παραγωγή και παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ).
 • Η απασχόληση και παραμονή νεότερου ηλικιακά ανθρώπινου δυναμικού στον αμπελοοινικό τομέα (Ποσοτικοποιημένος στόχος κατ’ έτος καθορίζεται η ένταξη νέων παραγωγών σε ποσοστό τουλάχιστον 15% επί του συνόλου των ενταγμένων παραγωγών).
 • H στήριξη των κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, όπως είναι τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και του Ιονίου, με έμφαση στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην αισθητική αξία του αγροτικού τοπίου (Ποσοτικοποιημένος στόχος κατ’ έτος καθορίζεται η ένταξη τουλάχιστον 300 στρεμμάτων στο εν λόγω πρόγραμμα).
 • Η στήριξη μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες (Ποσοτικοποιημένος στόχος κατ’ έτος καθορίζεται η ένταξη τουλάχιστον του 80% των παραγωγών με μέγεθος αμπελουργικής εκμετάλλευσης έως 50 στρέμματα).

Δράσεις – Μέτρα

Το πρόγραμμα καλύπτει μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

 • τη ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού,
 • τη μετεγκατάσταση των αμπελώνων,
 • τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων.

Οι παραπάνω δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

 1. i. Εκρίζωση – αναφύτευση που επιμερίζεται σε εκρίζωση, προετοιμασία εδάφους και αναφύτευση.
 2. ii. Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει: προετοιμασία εδάφους και φύτευση.

iii. Επανεμβολιασμός (με σκοπό την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων).

 1. iv. Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων και αλλαγή αποστάσεων φύτευσης (με ελάχιστη ποσοστιαία μεταβολή στον αριθμό των πρέμνων πριν και μετά την αναδιάρθρωση 20%), χωρίς αλλαγή συστήματος διαχείρισης.

Όλα τα παραπάνω µέτρα του προγράμματος πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο εντός πέντε (5) αµπελοοινικών περιόδων, αρχής γενομένης από την αμπελοοινική περίοδο υποβολής της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα, συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

Σημειώνεται επίσης ότι, η νέα φυτεία πρέπει να διατηρείται για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών, υπολογιζόμενη από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης.

Μορφές οικονομικής στήριξης

Η στήριξη για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής λαμβάνει μόνο τις ακόλουθες μορφές:

 • συμβολή στο κόστος των μέτρων που αναφέρονται στο υποκεφάλαιο 3.3 και
 • αποζημίωση των δικαιούχων του προγράμματος για την απώλεια εισοδήματος την οποία έχουν υποστεί, λόγω εφαρμογής των μέτρων εκρίζωσης και επανεμβολιασμού.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

Ως μη επιλέξιμες ορίζονται οι δαπάνες που συνδέονται µε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Καθημερινή διαχείριση αμπελώνα,
 • Προστασία έναντι ζημιών από θηράματα, πτηνά ή χαλάζι,
 • Κατασκευή ανεμοφρακτών και τοίχων για την προστασία από τον άνεμο,
 • Ιδιωτικές οδούς και αναβατόρια,
 • Αγορά αγροτικών οχημάτων

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Δεκαεννιά ποτήρια κρασί μαζί με περίτεχνα πιάτα μαγειρεμένα ώστε να «σηκώσουν» και να χωρέσουν όσο καλύτερα γίνεται όλο το φάσμα εκφράσεων και δημιουργικότητας που...

REPORTS

To Κτήμα Γεροβασιλείου Syrah 2021 διακρίθηκε ανάμεσα στα 10 καλύτερα Syrah του κόσμου από τον Διεθνή Διαγωνισμό Syrah du Monde...

REPORTS

Με μεγάλη θλίψη το κτήμα Μιχαλάκη ανακοίνωσε την απώλεια του ιδρυτή της Εμμανουήλ Μιχαλάκη. Ο εκλιπών υπήρξε πρωτοστάτης και δημιουργός μίας από τις μεγαλύτερες...

REPORTS

Tην προσαρµογή των οινοποιείων πανελλαδικά σε µία νέα διαδικασία που αφορά στις ενδείξεις των συστατικών στις φιάλες των οίνων, απαιτεί το νέο νοµοθετικό πλαίσιο...

Copyright © 2020 | Η Υπηρεσία Winetrails.gr είναι Ιδιοκτησία της Εταιρίας Green Box A.E.