Connect with us

Αναζήτηση

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Γήινο και στιβαρό το Βερτζαμί

Σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας υπάρχουν αυτόρριζοι πολυετείς αμπελώνες με ποικιλιακή ή μεικτή σύνθεση που παρουσιάζουν έντονο αμπελουργικό ενδιαφέρον. Σε μια ανάλογη επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή της Ολυμπίας συναντήθηκα με το Βερτζαμί

Κείµενο Γιάννης Χριστόπουλος * Γεωπόνος MSc

 

Πρόκειται για µια χαρισµατική ποικιλία του ελλαδικού χώρου που έχει τις δυνατότητες τόσο να δηµιουργήσει σπουδαία ποικιλιακά ερυθρά κρασιά, όσο και να συµβάλει  καθοριστικά στη δηµιουργία σύγχρονων ερυθρών χαρµανιών.

Σαφείς αναφορές για την πιθανή καταγωγή της ποικιλίας δεν υπάρχουν, αν και µια θεωρία θέλει να έχει φθάσει στον Ελλαδικό χώρο και πιο συγκεκριµένα στα Επτάνησα από τη γειτονική Ιταλία.  Στις µέρες µας καλλιεργείται συστηµατικά στο νησί της Λευκάδας και σε µικρότερη πυκνότητα στην Κέρκυρα, την Αιτωλοακαρνανία, στους νότιους νοµούς της Ηπείρου (Πρέβεζα και Άρτα), καθώς και  στο βορειοδυτικό τµήµα της Πελοποννήσου. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και σε άλλες περιοχές καθώς για παράδειγµα µεταξύ των παλαιών αµπελουργών στο δήµο Ανδρίτσαινας Κρεστένων ήταν διαδεδοµένη και ως Μαυρούδι.

 

Αυτόρριζα σε κύπελλο

Η συντριπτική πλειοψηφία των φυτών που θα συναντήσει κάποιος σήµερα είναι αυτόρριζα µε κυπελλοειδή διαµόρφωση. Γενικά πρόκειται για φυτά που δέχονται βραχύ κλάδεµα καρποφορίας, παρουσιάζουν µέση ζωηρότητα και µέση παραγωγικότητα και σχετικά υψηλή αντοχή στις συνήθεις ασθένειες. Το Βερτζαµί αποδίδει µεσαίου µεγέθους σταφυλή µε κλυλινδροκωνικό σχήµα και κανονική πυκνότητα ραγών. Οι ράγες του είναι  σφαιρικές, µεσαίου µεγέθους µε κυανοµέλανο χρώµα και χυµώδη σάρκα.

 

 

Στην περιοχή της Σκυλουντίας και γενικότερα στη ∆υτική Πελοπόννησο η ποικιλία κινείται σε επίπεδα τεχνολογικής ωριµότητας γύρω στις 15 Σεπτεµβρίου κι έπειτα.  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι πως µπορεί ταυτόχρονα να διατηρεί σχετικά χαµηλές τιµές ενεργού οξύτητας, έχοντας αποκτήσει υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης σακχάρων. Ως ποικιλία µε πλούσιο και στιβαρό φαινολικό φορτίο χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα τόσο στο αµπέλι όσο και στο οινοποιείο για την επίτευξη της οργανοληπτικής ισορροπίας και την αποφυγή υπέρ-εκχυλίσεων στο τελικό κρασί.  Αντίστροφα τώρα, η υπερπαραγωγικότητα µπορεί να οδηγήσει σε οργανοληπτική ανισορροπία, σε κρασιά µε υπερβολικό και άκαµπτο ταννικό φορτίο που στερούνται ορθής συµπύκνωσης φρούτου για να εκφράσουν τα τυπικά γνωρίσµατα της ποικιλίας στο τελικό προιόν.

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας στο καθεστώς που διέπει τις άδειες φύτευσης αμπέλου προσπαθεί να προωθήσει η Κομισιόν, πρόθεση της οποίας είναι η αύξηση του ποσοστού...

REPORTS

Από τη Νορβηγία μέχρι την Ιαπωνία, με τον καιρό δημιουργούνται terroir πολλά υποσχόμενα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Οι Τηνιακοί Αμπελώνες δημιουργήθηκαν το 2000 από τον Αλέξανδρο Αβατάγγελο και τον Gerard Margeon, Executive Head Sommelier του ομίλου εστιατορίων Alain Ducasse. Οι δυο...

REPORTS

Τη ∆ευτέρα 1η Μαρτίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης αµπελώνων 2021-2022 σύµφωνα µε το xρονοδιάγραµµα διαδικασίας ένταξης στο πρόγραµµα που προβλέπει η...

Copyright © 2020 Greenbox SA.