Connect with us

Αναζήτηση

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Απαραίτητα μέτρα πρόληψης ενάντια στην ευτυπίωση και τη φόμοψη της αμπέλου

Με βάση τις τοπικές παρατηρήσεις και τα γενικά μετεωρολογικά δεδομένα, το Περιφερειακό Κέντρο Ιωαννίνων, εκδίδει τεχνικό δελτίο με σκοπό να ενημερώσει τους αμπελοκαλλιεργητές σχετικά με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να υιοθετήσουν κατά τη διαδικασία κλαδέματος και μετέπειτα. Σκοπός είναι η προώθηση της πρόληψης των ασθενειών του ξύλου στα πρέμνα των αμπελώνων από τους αμπελοκαλλιεργητές.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΞΥΛΟΥ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ: Για να αποφύγετε τυχόν μολύνσεις από ασθένειες ξύλου η εργασία του κλαδέματος να γίνεται με ξηρό καιρό. Όπου δεν είναι εφικτό να αποφύγουμε τις μεγάλες τομές, να επικαλύπτετε την τομή με ένα προστατευτικό (πάστα) ή πλαστικό χρώμα που πρέπει να εφαρμόζεται (με πινέλο) ή επινώτιο ψεκαστήρα αμέσως μετά το κλάδεμα (εντός 24 ωρών). Να απολυμαίνονται τα εργαλεία κλαδέματος με καθαρό οινόπνευμα ή διάλυμα χλωρίνης 10%. Η απολύμανση να γίνεται τακτικά, αν είναι δυνατόν πριν το πέρασμα στο επόμενο πρέμνο και οπωσδήποτε αν κατά τις τομές παρατηρήθηκαν ύποπτα συμπτώματα ασθενειών ξύλου.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ: Καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξαιρεθούν με το κλάδεμα κεφαλές, κληματίδες, βραχίονες που παρουσιάζουν ξηράνσεις, μη φυσιολογικό χρώμα, κακή ξυλοποίηση σκασίματα κλπ. Τυχόν πρέμνα που έχουν επισημανθεί, από το περασμένο καλοκαίρι να είναι μολυσμένα από ασθένειες του ξύλου, να αφήνονται να κλαδευτούν τελευταία. Στα προσβεβλημένα πρέμνα μπορεί να γίνεται προσπάθεια ανασχηματισμού τους, με τομές (10 εκατοστά) κάτω από το προσβεβλημένο ξύλο, που θα γίνονται μετά από διαδοχικές απολυμάνσεις του πριονιού προσπαθώντας να αποκαλύψουμε το υγιές ξύλο. Αν δεν είναι δυνατόν να γίνει ανασχηματισμός το ασθενές πρέμνο να ξεριζώνεται.

Τα προσβεβλημένα κούτσουρα, (ξύλο μεγαλύτερο των 2 ετών) κορμοί, βραχίονες και τα πρέμνα που εκριζώνονται πρέπει να καταστρέφονται με φωτιά από όλους τους αμπελουργούς. Το ξύλο ενός έτους, οι κληματίδες δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να καίγεται και μπορεί να ενσωματώνεται στο έδαφος μετά από θρυμματισμό του.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Το καλοκαίρι: Ίσκα: κιτρίνισμα των φύλλων ανάμεσα από τα νεύρα και μάρανση έως ξήρανση της μιας πλευράς ή ολόκληρου του φυτού, Ευτυπίωση: καχεκτική βλάστηση της μιας πλευράς ή καθολική. Φόμοψη: εμφάνιση μικρών γωνιωδών κηλίδων με ανοιχτοπράσινο χρωματισμό που στη συνέχεια γίνεται καστανομελανός.

Αυτήν την εποχή: βλ ακόλουθες φωτογραφίες.

Σε περιοχές που η Ευτυπίωση προκαλεί σοβαρές απώλειες συνιστάται η διαμόρφωση των πρέμνων με το σύστημα των διπλών κορμών στο οποίο ο κάθε κορμός φέρει το ήμισυ του ενδεδειγμένου αριθμού ματιών. Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι συστήματα διαμόρφωσης των πρέμνων όπως το παραδοσιακό κύπελλο και τα υποστηριγμένα γραμμωτά σχήματα, εξασφαλίζουν μικρότερη πιθανότητα μόλυνσης των φυτών λόγω του μικρότερου μεγέθους των τομών που γίνονται.

Σχετικά με τη Φόμοψη, η ασθένεια μπορεί να αντιμετωπισθεί και χημικά με τη διενέργεια 1-3 προληπτικών ψεκασμών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο της βλάστησης. Ο πρώτος γίνεται στην έκπτυξη των ματιών, ο δεύτερος μετά το σχηματισμό του πρώτου φύλλου και ο τρίτος στο στάδιο των 2-3 φύλλων.

Για τις υπόλοιπες ασθένειες του αμπελιού οι ψεκασμοί αυτή την εποχή δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα και δεν είναι δικαιολογημένοι.

Διαβάστε επίσης

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Η φυτοπροστασία στον αμπελώνα αποτελεί κρίσιμη πτυχή της γεωργικής πρακτικής, καθώς επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής του κρασιού. Σε αυτό το...

REPORTS

Διττή δραστηριότητα διατηρεί η Οινοποιία Τσικρικώνη με έδρα το Μυρτόφυτο Καβάλας, έχοντας να παρουσιάσει τόσο την οινική της παραγωγή όσο και την έκθλιψη και...

REPORTS

Το ιστορικό οινοποιείο της βορειότερης αµπελουργικής ζώνης της Ελλάδας κάνει την εµφάνισή του, το µακρινό 1959. Το συνεταιριστικό οινοποιείο της περιοχής αποτέλεσε την αρχή...

REPORTS

Διαδοχικές κρίσεις, πολιτικές αστοχίες και ανισότητες της ΚΑΠ, εμπορικοί συμβιβασμοί, πανδημία, ρωσο-ουκρανικός πόλεμος συνθέτουν το παζλ για το αγροτικό ξέσπασμα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες...