Connect with us

Αναζήτηση

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Αξιοποίηση των καλλιεργητικών μέτρων φυτοπροστασίας, επιφυλακή για ωίδιο

Σε αξιοποίηση των καλλιεργητικών μέτρων και συχνή επιτήρηση των αμπελώνων προτρέπουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Φυτοπροστασία Ηρακλείου τους παραγωγούς, ενώ τους καλούν να δώσουν προσοχή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα αμπελόφυλλα.

Ωίδιο: Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και κρίσιμα βλαστικά στάδια → θέλει προσοχή.

Περονόσπορος : Η ανομβρία δεν ευνοεί την εξέλιξή του.

Ευδεμίδα: Δεν χρειάζεται ακόμα αντιμετώπιση. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται η 2η πτήση στις πρωιμότερες περιοχές.

Τζιτζικάκια: Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι και όχι άσκοπες επεμβάσεις.

Βλάστηση και φαινολογία

Σε ένα γενικό κανόνα τις τελευταίες δυο εβδομάδες, η βλάστηση αυξήθηκε κατά 52 – 57 εκ.. Η πρωιμότητα σε σχέση με το 2020 είναι περίπου 7-10 ημέρες.

Ω Ι Δ Ι Ο : (Erysiphe necator) (χολέρα, σίρικας)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τον μύκητα και τα βλαστικά στάδια που επικρατούν στα αμπέλια είναι πολύ ευαίσθητα.

Οδηγίες :

Τα βλαστικά στάδια μούρο – άνθηση – καρπόδεση – ανάπτυξη ραγών πρέπει να είναι προστατευμένα.

Στα βλαστικά στάδια άνθησης-καρπόδεσης, συνιστάται να χρησιμοποιείται το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης (απύρι).

Οι καιρικές συνθήκες της εποχής (θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια) ευνοούν την καλή προληπτική και θεραπευτική δράση του θειαφιού.

  • Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα

Η αφαίρεση και καταστροφή των μολυσμένων βλαστών (πρώτες προσβολές), είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της εξέλιξης της ασθένειας. Οι πρώτοι προσβεβλημένοι βλαστοί αναπαράγουν μολύσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα που διασπείρονται σε όλο το αμπέλι.

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : (Plasmopara viticola)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

– Τη φετινή άνοιξη ο μύκητας είχε εντοπιστεί από νωρίς σε αρκετές θέσεις (κηλίδες λαδιού σε μη καλλιεργούμενα αμπέλια που συνήθως έρπουν στο έδαφος). Η παρατεταμένη ανομβρία ωστόσο δεν έχει ευνοήσει την εξέλιξή του. Επισημαίνεται ότι η διασπορά και εξάπλωση του μολύσματος απαιτεί βροχοπτώσεις που προς το παρόν απουσιάζουν.

Οδηγίες : Δεν χρειάζονται προληπτικοί ψεκασμοί την περίοδο αυτή. Είναι άστοχοι και δεν εξασφαλίζουν προστασία λόγω της ταχύτατης αύξησης της βλάστησης.

Ε Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α : (Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις – Οδηγίες :
Η 1η πτήση στις πρώιμες – ενδιάμεσες περιοχές εμφανίζει μεγάλη πτώση. Στις υπόλοιπες ζώνες (μεσοπρώιμη, όψιμη) η 1 η πτήση (ανθόβια γενιά) βρίσκεται σε εξέλιξη. Επισημαίνεται ότι στην ανθόβια γενιά οι προσβολές στα αμπέλια είναι χωρίς οικονομική σημασία.
Δεν χρειάζεται αντιμετώπιση. Θα ενημερωθείτε με επόμενα δελτία (πρώτα για τις πρώιμες περιοχές όπου αναμένεται η 2η πτήση στο επόμενο δεκαήμερο).

T Z I T Z I K A K I Α : (Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

– Τα πτερωτά άτομα εμφανίζουν χαμηλούς πληθυσμούς προς το παρόν στα αμπέλια. Αυξημένοι πληθυσμοί καταγράφονται τις τελευταίες τρεις εβδομάδες μόνο στην περιοχή της Μεσσαράς (νότια Κρήτη).

– Η αντιμετώπισή τους στοχεύει τις ατελείς μορφές (άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου) που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Οδηγίες :
Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι, ιδιαίτερα στα αμπέλια της Μεσσαράς,. Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά τους (1-2 φύλλα ανά πρέμνο), από το μέσο του βλαστού έως δυο φύλλα πριν την κορυφή του. Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο : 50 – 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.
Συνιστάται να μη γίνεται αντιμετώπιση χωρίς ελέγχους για το όριο επέμβασης : τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα για αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία.

Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή–πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια. Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με χλωρά κλαδέματα (βλαστολογήματα, κορυφολογήματα, ξεφυλλίσματα) ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω: v Με εξαίρεση το σκεύασμα Polyversum WP (Pythium oligandrum strain m1) οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν μόνο το προϊόν σταφύλι και όχι τα νωπά αμπελόφυλλα. Συνεπώς οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό στα νωπά αμπελόφυλλα να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια. v Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
Αναλυτικά το δελτίο φυτοπροστασίας διαθέσιμο εδώ.

Σχετικά Άρθρα

REPORTS

Οι καιρικές συνθήκες από την έναρξη της βλαστικής περιόδου μέχρι και τώρα, είναι σταθερά καλές και ιδιαίτερα ευνοϊκές για το αμπέλι. Ο θερμός, ξηρός,...

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης οι οινοπαραγωγοί μπορούν τώρα να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα του κλάδου, όπως την έλλειψη εργατικού δυναμικού.

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Οι αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες που επικρατούν από τα μέσα Μαρτίου έχουν επιταχύνει την εξέλιξη των βλαστικών σταδίων, ιδιαίτερα στην πρώιμη – παραλιακή...

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Μόνο σε αμπελώνες που διαπιστώθηκε η ύπαρξη εχθρών την περασμένη χρονιά συνιστούν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων την διενέργεια ψεκασμών για...

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Από τις 10 έως και τις 26 Απριλίου 2024 θα διαρκέσει η διαδικασία αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης αμπελώνων, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση.

REPORTS

To Οινοποιείο Ιδαία με χαρά παρουσιάζει τις νέες ετικέτες των «ΙΔΑΙΑ CLASSICS» ενός λευκού και ενός ερυθρού, που αποτελούν την κλασική σειρά κρασιών του...

REPORTS

Οι λάτρεις του κρασιού της Βουργουνδίας μπορεί να έχουν περισσότερες επιλογές, αφού οι δύο τελευταίες σοδειές βοήθησαν στην αναπλήρωση των αποθεμάτων στα κελάρια των...

REPORTS

Το πρώτο βήμα μιας συντονισμένης προσπάθειας ώστε να ενισχυθεί η παρουσία των ελληνικών κρασιών στην αλβανική αγορά η οποία, επί του παρόντος, είναι ισχνή,...