Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Αναστέλλει τη Φόμοψη η καλή κυκλοφορία αέρα στον αμπελώνα

Μια ασθένεια που µαστίζει όλες σχεδόν τις αµπελουργικές περιοχές της χώρας είναι η Φόµοψη, η οποία προκαλείται από το µύκητα Phomopsisviticola sacc., Cryptosporella viticola Shear και προσβάλλει τους ετήσιους βλαστούς, τα φύλλα αλλά και τους βότρεις της αµπέλου.

Της Κωνσταντίνας Ψιλιώτη

Αντιµετώπιση της ασθένειας συνδυαστικά µε το Ωίδιο

Η Φόµοψη αντιµετωπίζεται σχετικά εύκολα µε 1-3 προληπτικούς ψεκασµούς κατά τη διάρκεια της άνοιξης, µε τον έναν να γίνεται κατά την έκπτυξη των οφθαλµών και τον άλλον στο σχηµατισµό των πρώτων φύλλων. Σκευάσµατα µε βάση τις δραστικές ουσίες folpet, dithianon, mankozeb, cymoxanil+maneb, fluocicolide+propineb, είναι κατάλληλα τόσο για την καταπολέµηση της Φόµοψης όσο και για την ταυτόχρονη αντιµετώπιση του Ωιδίου. Ο πρώτος ψεκασµός εφαρµόζεται όταν οι µισοί περίπου οφθαλµοί έχουν ανοίξει, και έχουν µήκος 2-3 εκ., ενώ ο δεύτερος, γίνεται µετά την έκπτυξη όλων των οφθαλµών και όταν οι νεαροί βλαστοί έχουν µήκος 6-12 εκ. µε διαφορά 10 ηµερών.

Πιο επικίνδυνες οι προσβολές στο στάδιο της ωρίµανσης

Τα προσβεβληµένα πρέµνα καθίστανται ευαίσθητα στις καιρικές συνθήκες όπως οι άνεµοι, ενώ πολλά κιτρινίζουν µαζικά και πέφτουν από το πρέµνο. ∆υσκολίες και ζηµιές στην παραγωγή υπάρχουν όταν τα αµπέλια προσβάλλονται στο στάδιο της ωρίµανσης. Τα σοβαρότερα συµπτώµατα εµφανίζονται στην περιοχή των  κληµατίδων.

Την άνοιξη, στα κατώτερα 5-6 βασικά µεσογονάτια διαστήµατα από τις προσβεβληµένες κληµατίδες εµφανίζονται µικρές, καστανοµελανές ελλειπτικές, διαρρηγνυόµενες νεκρωτικές κηλίδες, που συχνά µετατρέπονται σε νεκρωτικές επιφάνειες περιβάλλοντας τον βλαστό. Οι κληµατίδες αποκτούν χλωρωτική εµφάνιση, ενώ συχνά ξηραίνονται.

Στα φύλλα η προσβολή συναντάται υπό τη µορφή ανοικτοπράσινων κηλίδων και εξελίσσονται σε καστανοµελανή απόχρωση. Πιθανή είναι η νέκρωση µέρους της επιφάνειας του φύλλου. Ανάλογες µε αυτές τις κηλίδες ίσως δηµιουργηθούν στους µίσχους των φύλλων ή στη ράχη των βότρυων που µετέπειτα ξηραίνονται επίσης.

Στην επιφάνεια των προσβεβληµένων κληµατίδων και ραγών συχνά σχηµατίζονται τα πυκνίδια του µύκητα, που µοιάζουν µε µελανά στίγµατα. Σχηµατίζεται επίσης  λευκός χρωµατισµός στον φλοιό των κληµατίδων.

Μια συνθήκη που συµβάλλει στην ανάπτυξη του µύκητα είναι η βροχή, η οποία συντελεί στην έξοδο των σπορίων από τα καρποφόρα όργανα του µύκητα και στη µόλυνση άλλων νεαρών βλαστών. Η πιο συχνή εποχή προσβολής του πρέµνου είναι από την έκπτυξη των οφθαλµών την ανοιξιάτικη περίοδο, µέχρι να αποκτήσουν οι βλαστοί µήκος 15 εκ.

Τα συµπτώµατα µπορούν να διακριθούν 3-4 εβδοµάδες πιο αργά από την προσβολή. Οι χαµηλές θερµοκρασίες ευνοούν το µύκητα ενώ το καλοκαίρι η δράση του αναστέλλεται. Οι ώριµες ράγες είναι πιο ευαίσθητες στη µόλυνση κατά τη διάρκεια παρατεταµένων βροχοπτώσεων κοντά στη συγκοµιδή.

Η καλή κυκλοφορία του αέρα µέσα στον αµπελώνα βοηθά στην αναστολή του µύκητα, αποτρέποντας τις πολλές υγρασίες. Κατά το κλάδεµα είναι σηµαντική η αφαίρεση των προσβεβληµένων βλαστών και η καύση τους ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση.

 

 

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Το τεράστιο δυναμικό κάποιων ποικιλιών φέρνει στο ποτήρι μας η συστηματική δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο νησί της Κεφαλονιάς, με τους...

REPORTS

Κλωνική επιλογή και διάσωση των ελληνικών ποικιλιών ίσον «HELLENiFERA» που φαίνεται να διαµορφώνει το µέλλον της αµπελουργίας στην Ελλάδα. Πρόκειται ένα εταιρικό σχήµα που...

REPORTS

Το οινοποιείο Afianes στην Ικαρία με παραδοσιακές μεθόδους αλλά και καινοτόμες ιδέες, σημαδεύει το παγκόσμιο οινόφιλο κοινό

REPORTS

Η κίνηση προς πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους καλλιέργειας είναι σχεδόν καθολική στη χώρα του κρασιού.

Copyright © 2020 | Η Υπηρεσία Winetrails.gr είναι Ιδιοκτησία της Εταιρίας Green Box A.E.