Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Πάει πίσω η προκήρυξη για την αναδιάρθρωση αμπελώνα

Εκ παραδρομής γνωστοποίησε την διαδικασία έναρξης δηλώσεων για την αναδιάρθρωση αμπελώνων η ΔΑΟΚ Πιερίας, με τις πληροφορίες του WineTrails από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να αναφέρουν πως η διαδικασία θα ξεκινήσει προς τον Αύγουστο.

Η αρχική γνωστοποίηση έγινε από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας στις 10 Μαΐου, η οποία καλούσε τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή δηλώσεων, ωστόσο τελικά η όλη διαδικασία δεν θα ξεκινήσει τώρα, όπως εσφαλμένως αναφέρει η ΔΑΟΚ, αλλά τον προσεχή Αύγουστο.

Σε κάθε περίπτωση, τα βασικά σημεία του προγράμματος καλύπτουν  μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

α) Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού,

β) την μετεγκατάσταση των αμπελώνων,

γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του Προγράμματος.

Οι δράσεις αναλύονται σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αμπελώνα.

Μέτρα:

Οι ανωτέρω αναφερόμενες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) Εκρίζωση – αναφύτευση, που επιμερίζεται σε:

εκρίζωση,

προετοιμασία εδάφους,

iii. αναφύτευση (Βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 τουκανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013).

β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει:

προετοιμασία εδάφους,

φύτευση.

γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων),

δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:

υποστύλωση

κατασκευή αναβαθμίδων

Το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, νοείται η ανα- φύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της στήριξης του Προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για τα μέτρα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας, μπορούν να είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδή- ποτε χώρα της Ε.Ε. ή/και διαθέτουν άδεια αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για όσο χρονικό διάστημα ισχύει. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2117, η ισχύς των αδειών αναφύτευσης, που έχουν προέλθει από προηγούμενη εκρίζωση οι οποίες χορηγήθηκαν μετά την έκδοση αυτού, καθορίζεται σε έξι (6) έτη, όταν πρόκειται να φυτευτούν στο ίδιο αγροτεμάχιο ή στα ίδια αγροτεμάχια όπου πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση.

Υποβολή αίτησης ένταξης

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, από τη 18η Μαΐου έως τη 15η Ιουνίου εκάστου έτους, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2) για ένταξη στο Πρόγραμμα.

Οικονομική ενίσχυση:

Για περιφέρειες λιγότερο ανεπτυγμένες

α. Εκρίζωση -αναφύτευση 1.455 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 1.260 για λοιπές περιοχές

β. Φύτευση αμπελώνων 745 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 620 για λοιπές περιοχές

γ. Επανεμβολιασμός 680 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 680 για λοιπές περιοχές

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης 390 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 360 για λοιπές περιοχές

Περιφέρειες Αττικής και Βορείου Αιγαίου

α. Εκρίζωση -αναφύτευση 1.175 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 1.020 για λοιπές περιοχές

β. Φύτευση αμπελώνων 515 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 390 για λοιπές περιοχές

γ. Επανεμβολιασμός 635 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 610 για λοιπές περιοχές

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης 260 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 240 για λοιπές περιοχές.

 

 

Σχετικά Άρθρα

REPORTS

Το καθεστώς των Αδειών Φύτευσης (που αντικατέστησε το καθεστώς των Δικαιωμάτων Φύτευσης σύμφωνα με το οποίο το Δικαίωμα φύτευσης μπορούσε να γίνει αυτοτελώς αντικείμενο...

REPORTS

To Cellier Wine Fair, η πιο premium έκθεση οίνου και αποσταγμάτων, που διοργανώθηκε για 16η χρονιά από τις κάβες Cellier και από τη GENKA1877,...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μια περιήγηση σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσα από τα μοναδικά κρασιά των οινοποιών του Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ) στις 11 και 12 Φεβρουαρίου...

REPORTS

Ένα νέο έργο στοχεύει να αξιολογήσει την ικανότητα των ρομπότ στον αμπελώνα να αντικαταστήσουν για τις διαδικασίες κλαδέματος και συγκομιδής σταφυλιών, που παραδοσιακά ήταν...

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Στην πρώτη εκκαθάριση της ενίσχυσης για την «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» με 163.400,07 ευρώ προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

REPORTS

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του αμπελουργικού τομέα πρέπει να συμφωνούν με τον αντίστοιχο σχεδιασμό της εμπορίας και μάλιστα να προπορεύονται λαμβάνοντας υπόψη τις...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μια νέα οινική παράδοση αρχίζει να δημιουργείται στη Μεσσηνία! Το Messinia Terroirs Wine Festival, το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φορά το περασμένο φθινόπωρο, γίνεται...

REPORTS

Στην οικονομική θεωρία, Νεκρό Σημείο (break point) ή σημείο ισορροπίας είναι το σημείο όπου τα έσοδα είναι ίσα με έξοδα δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε...