Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Άνοιξαν οι αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπέλου, έως 23 Δεκεμβρίου η διορία

Από την Τρίτη 23 Νοεμβρίου έως και τις 23 Δεκεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η διαδικασία για αιτήσεις αδειών φύτευσης αμπέλου σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, που θέτει μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης τα 100 στρέμματα.

Σημειώνεται πως το μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης που ορίζεται στα 100 στρέμματα δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα. Παράλληλα, στην ΥΑ ορίζονται νέα κριτήρια προτεραιότητας για κάθε αμπελουργική περιφέρεια.

Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις άδειες φύτευσης αμπέλου είναι διαθέσιμη εδώ.

Συγκεκριμένα:

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

1. Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται (κριτήριο της παρ. 1 του άρθρου 64 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013). Εφόσον στο/α αγροτεμάχιο/α της αίτησης, υφίσταται καλλιέργεια, ο παραγωγός, αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκρίζωσής της πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

2. Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των εκατό 100 στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα.

3. Οι εν λόγω εκτάσεις δύνανται να είναι ιδιόκτητες ή/ και ενοικιαζόμενες.

Υποβολή αιτήσεων για άδεια νέας φύτευσης

1. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2022 και εντεύθεν, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από την 1η Νοεμβρίου μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους της χορήγησης των εν λόγω αδειών. Κατ’ εξαίρεση για τη χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης του έτους 2022 οι αιτήσεις θα κατατεθούν από την 23η Νοεμβρίου μέχρι και την 23η Δεκεμβρίου 2021.

2. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

3. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα, ακέραιος αριθμός και με ένα δεκαδικό ψηφίο) και οι συντεταγμένες των κορυφών, σε ΕΓΣΑ 87 (Χ, Ψ) της περιμετρικής αποτύπωσης, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. Επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 10 της υπ’ αρ. 2454/235853/20-09-2019 (Β’ 3645) υπουργικής απόφασης.

Κριτήρια προτεραιότητας και καθορισμός συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων και συντελεστών συμμόρφωσης σε αυτά – κατάταξη των αιτήσεων/Βαθμολογία ανά Περιφέρεια:

Ανατολική Μακεδονία Θράκη:

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 3,5 βαθμοί

Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. ∆ηλαδή, βιολογικοί αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, αναβαθµίδες κ.λπ: 1 βαθμός

Εκτάσεις που αντιµετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς: 1 βαθμός

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων.

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 5-20 στρμ.: 1,75 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 20-50 στρμ.: 2,45 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 50-100 στρμ.: 3,50 βαθμοί

Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 1 βαθμός

Κεντρική Μακεδονία:

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 3,5 βαθμοί

Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. ∆ηλαδή, βιολογικοί αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, αναβαθµίδες κ.λπ: 1 βαθμός

Περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μέτρων: 1 βαθμός

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων.

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 5-30 στρμ.: 2,45 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 30-50 στρμ.: 3,50 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση άνω των 50 στρμ.: 1,75 βαθμοί

Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 1 βαθμός

Δυτική Μακεδονία:

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 3 βαθμοί

Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. ∆ηλαδή, βιολογικοί αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, αναβαθµίδες: 1 βαθμός

Περιοχές με ριζοφυΐα μικρού βάθους μικρότερου από 30 εκατοστών: 1,5 βαθμός

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων.

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 5-30 στρμ.: 2,45 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 30-75 στρμ.: 3,50 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση άνω των 75 στρμ.: 1,75 βαθμοί

Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 1 βαθμός

Κεντρική Μακεδονία:

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 3,5 βαθμοί

Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. ∆ηλαδή, βιολογικοί αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, αναβαθµίδες: 1 βαθμός

Περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μ.: 1 βαθμός

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων.

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 5-30 στρμ.: 2,45 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 30-50 στρμ.: 3,50 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση άνω των 50 στρμ.: 1,75 βαθμοί

Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 1 βαθμός

Περιφέρεια Θεσσαλίας:

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 3 βαθμοί

Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. ∆ηλαδή, βιολογικοί αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, αναβαθµίδες κ.λπ: 1 βαθμός

Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς: 1,5 βαθμός

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων.

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 75 στρμ. και άνω: 1,75 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 30-75 στρμ.: 3,50 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 5-30 στρμ.: 2,45 βαθμοί

Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 1 βαθμός

Αττική-Στερεά Ελλάδα:

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 3 βαθμοί

Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. ∆ηλαδή, βιολογικοί αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, αναβαθµίδες κ.λπ: 1 βαθμός

Περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μέτρων: 1,5 βαθμός

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων.

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 75 στρμ. και άνω: 1,75 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 30-75 στρμ.: 3,50 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση άνω των 5-30 στρμ.: 2,45 βαθμοί

Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 1 βαθμός

Δυτική Ελλάδα:

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 3 βαθμοί

Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. ∆ηλαδή, βιολογικοί αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, αναβαθµίδες κ.λπ: 1 βαθμός

Περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μέτρων: 1,5 βαθμός

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων.

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 50 στρμ. και άνω: 2,45 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 20-50 στρμ.: 3,50 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση άνω των 5-20 στρμ.: 1,75 βαθμοί

Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 1 βαθμός

Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ήπειρος:

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 3 βαθμοί

Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. ∆ηλαδή, βιολογικοί αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης: 1 βαθμός

Περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους: 1 βαθμός

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων.

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 3-30 στρμ.: 3,50 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση άνω των 30 στρμ.: 2,45 βαθμοί

Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 1,5 βαθμός

Πελοπόννησος:

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 4 βαθμοί

Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. ∆ηλαδή, βιολογικοί αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, αναβαθμίδες: 1 βαθμός

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων.

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 75 στρμ. και άνω.: 2 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 50-75 στρμ.: 3,20 βαθμοί

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 5-50 στρμ.: 4 βαθμοί

Διαβάστε επίσης

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Η φυτοπροστασία στον αμπελώνα αποτελεί κρίσιμη πτυχή της γεωργικής πρακτικής, καθώς επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής του κρασιού. Σε αυτό το...

REPORTS

Διττή δραστηριότητα διατηρεί η Οινοποιία Τσικρικώνη με έδρα το Μυρτόφυτο Καβάλας, έχοντας να παρουσιάσει τόσο την οινική της παραγωγή όσο και την έκθλιψη και...

REPORTS

Το ιστορικό οινοποιείο της βορειότερης αµπελουργικής ζώνης της Ελλάδας κάνει την εµφάνισή του, το µακρινό 1959. Το συνεταιριστικό οινοποιείο της περιοχής αποτέλεσε την αρχή...

REPORTS

Διαδοχικές κρίσεις, πολιτικές αστοχίες και ανισότητες της ΚΑΠ, εμπορικοί συμβιβασμοί, πανδημία, ρωσο-ουκρανικός πόλεμος συνθέτουν το παζλ για το αγροτικό ξέσπασμα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες...